Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

blacksun
8004 1eb8
Reposted fromSapereAude SapereAude viatarczyn tarczyn
blacksun
1068 c383 500
Paweł Sanajew - "Pochowajcie mnie pod podłogą" 
Reposted fromkartoNik kartoNik vianiskowo niskowo
blacksun
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viahope24 hope24

July 27 2017

blacksun
Uleczy cię czas, ta wszystkożerna świnia, i staniesz się kaleką. Albowiem uleczenie, o którym dzisiaj marzysz, będzie twoim kalectwem.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa vianiskowo niskowo
blacksun
Świat jest niewiele wart, kiedy się nie ma  nadziei.
— Susan Elizabeth Phillips
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
blacksun
7954 6178

June 15 2017

blacksun
8534 4451 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaprettyfoods prettyfoods

June 08 2017

blacksun
4683 ec2f

image

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamadadream madadream
blacksun
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
blacksun
blacksun

Reposted fromgdziejestola gdziejestola

June 04 2017

blacksun
9102 64f1
Reposted fromfriends friends viagdziejestola gdziejestola
blacksun
blacksun
8439 7320
0297 0f76

serious:

who were you?

blacksun
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viagdziejestola gdziejestola
blacksun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl