Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

blacksun
1153 bb5e 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
blacksun
4596 1ac8 500
Reposted fromwooles wooles viamefir mefir
blacksun
2951 9e04 500
Reposted fromnebthat nebthat viamefir mefir
5038 48de
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamefir mefir
blacksun
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viamefir mefir
blacksun
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viaNoCinderella NoCinderella

April 22 2018

blacksun
Reposted fromewelina ewelina viawalkthemoon walkthemoon
blacksun
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba viawalkthemoon walkthemoon
blacksun
Mniej mów. Więcej działaj. Im mniej ludzi zna Twoje plany, marzenia, myśli, biznes, tym lepiej. Działaj po cichu i pozwól, by Twoje akcje, działania i czyny krzyczały za Ciebie. 
Reposted fromlovvie lovvie viawalkthemoon walkthemoon
blacksun
6827 822c 500
Herbert
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viawalkthemoon walkthemoon
blacksun
9060 5a6d
blacksun
0214 3830
Reposted fromYuei Yuei

February 25 2018

blacksun
2989 559b 500
Reposted fromhurra hurra viadancingwithaghost dancingwithaghost
blacksun
3281 1b4b
Reposted fromnezavisan nezavisan viahereyes hereyes
0919 cc53 500
Reposted fromerial erial viadancingwithaghost dancingwithaghost
blacksun
4134 fd2e
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
blacksun
7106 67b1
This is someone dying while having an MRI scan. Before you die, your brain releases tons and tons of endorphins that make you feel a range of emotions. Tragically beautiful.
Reposted fromnaplimak naplimak vianiskowo niskowo

February 13 2018

blacksun
5658 aa0b
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyra satyra
blacksun
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl